ETİK KOMİSYONU

Burhaniye Belediyesi Etik Komisyonu, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereği; 12/07/2019 tarih ve 358 Sayılı Başkanlık Oluru ile oluşturulmuştur.

Komisyonda Belediye Başkan Yardımcısı Tamer MİDİLLİ Komisyon Başkanı olarak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü SedaTAŞKENT, Park ve Bahçeler Müdür V. Emel GÖKTEKİN ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Sorumlusu Çağrı BİRİMENLER üye olarak görev yapmaktadırlar. 

 

ETİK İLKELER

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Halka hizmet bilinci
Hizmet standartlarına uyma
Amaç ve misyona bağlılık
Dürüstlük ve tarafsızlık
Saygınlık ve güven
Nezaket ve saygı
Yetkili makamlara bildirim
Çıkar çatışmasından kaçınma
Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Savurganlıktan kaçınma
Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
Eski kamu görevlileriyle ilişkiler 
Mal bildiriminde bulunma

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK