Burhaniye BELEDİYESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO

Müdürlüğün Görevleri

-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma kanunu, Kamu İhale Kanunu ve sağlık ile ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak;

-Belediye personelinin poliklinik hizmetleri, muayene ve tedavi işlemleri ile acil yardım hizmetlerinin yürütülmesi,

-Burhaniye Belediyesi personeline dönük koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi, sağlıkla ilgili eğitim çalışmaları yapılması, gerekli görüldüğünde periyodik muayene ve sağlık taraması yapılması,

-Burhaniye Belediyesi personeline İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanı görevinin yürütülmesi.

-Çevrenin ve Halk sağlığının iyileştirilmesinin ve korunmasının sağlanması amacıyla vektör ve kemirgenlerle mücadele ilaçlama hizmetlerini yürütmek,

-Toplum Sağlığını tehdit eden vektör ve kemirgenler hakkında; broşür, afiş, el ilanları ve Eğitim toplantıları ile halkı bilinçlendirmek,

-İlçemizdeki sokak hayvanlarının 5199 sayılı kanuna uygun çalışma ile; tedavi, kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin yapılması.  Belediyemiz Sokak Hayvanları Bakımevi’nin sağlıklı şekilde yönetimini sağlamak.                        

-Salgın şeklinde halk sağlığını tehdit eden hastalıklarda etkene karşı halkın ortak yaşam alanlarını dezenfekte etmek,

-Kurum içi İnsan sağlığını tehdit eden alkol, sigara, uyuşturucu vb. zararlı maddelere karşı eğitim ve seminerler vermek

-Mavi bayrak programı çerçevesinde her türlü hazırlığı yapmak mümkün olan plajlarımıza mavi bayrak almak

-Görev ve sorumlulukları kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak

-Burhaniye Belediyesi sınırları içerisinde yasal mevzuat çerçevesinde ölüm muayenesi yapılması, “Ölüm Belgesi” verilmesi,

-Tüm işyeri ruhsatları ile ilgili yasal görevlerin yerine getirilmesini desteklemek,  

-Müdürlük görev alanına girebilecek diğer görevlerin yapılması,

  • Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi 

2- TABİPLİK

Tabiplik binamızda gelen vatandaşlarımızın muayeneleri yapılarak reçeteleri düzenlenmekte ve enjeksiyon pansuman kan şekeri ve tansiyon ölçümü ve kan gurubu tayini vb. hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir. Ayrıca evde hasta ziyaretleri yapılarak yatalak hastalarımızın kontrolleri yapılmakta ve evde cenaze olması durumunda ölüm belgeleri düzenlenmektedir.

3- KABİNLERİMİZ (SAĞLIK OCAKLARIMIZ)

5 mahallemizde bulunan (Hacıahmet Mahallesi, Memiş Mahallesi, Geriş Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi) sağlık ocaklarımızda vatandaşlarımıza sağlık ocaklarımızda ve sağlık ocağına gelemeyecek durumda olanlara evde ücretsiz olarak enjeksiyon pansuman kan şekeri ve tansiyon ölçümü, serum uygulaması vb. sağlık hizmetleri verilmektedir.

4- EVDE BAKIM HİZMETLERİ VE HASTA NAKİL

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Hasta Nakil Ambulansları ile sağlık kurumlarına ulaşamayacak durumda olan hastalarımıza evde ücretsiz olarak nakil, enjeksiyon pansuman kan şekeri ve tansiyon ölçümü, serum uygulaması sonda değişimi vb. sağlık hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir.

Hasta Nakil Hizmetimiz.

Burhaniye Belediyesinin mavi ambulansları; Durumu stabil olan ve tıbbi müdahale gerektirmeyen destekli bile olsa yürüyebilen hastalar hariç; ‘felçli, yatalak pozisyondaki hastalar’, ‘yatalak diyaliz hastaları’, ‘yatalak kanser hastaları’, ‘cihaz destekli engelli hastalar’, ‘ameliyat olmuş yatar durumdaki hastalar’, ‘oksijen destekli yatalak ve yürüyemeyen hastalar’ ile sağlık kuruluşları ve sağlık personeli tarafından ambulansla taşınması uygun görülen hastalara şehir içi ve şehirler arası nakil hizmeti veriyor. Hasta nakil hizmetimizden faydalanmak için belediyemize gelerek dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

5- PROJELERİMİZ 

  1. a) Hoş Geldin Bebek Projesi:kapsamında ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden doğum yapmış olan anne ve bebeklerimize yönelik birinci ve ikinci izlem olmak üzere hediye paketi ile birlikte ziyaret ve eğitim gerçekleştirilmektedir. 

Birinci İzlem kapsamında ziyarete gidilen evlerde; bebek sarılık muayenesi ve eğitimi, bebek emzirme eğitimi, bebek hijyen eğitimi, bebek göz bakımı, bebek ağız bakımı, bebeğin altının temizlenmesi ve pişik eğitimi, bebeğin gazının çıkarılması eğitimi, bebek masajı eğitimi, annenin beslenmesi, sectio bakımı, anne hijyen eğitimi vb. konularda hizmet verilmektedir.

İkinci izlem kapsamında ise ziyarete gidilen evlerde; annenin banyosunun yaptırılması ve eğitimi, bebeğin banyosunun yapılması ve eğitimi, bebek masajının yapılması, bebek giydirilmesi hakkında bilgilendirme, sarılık kontrolü, ileriye dönük ek gıda hakkında bilgilendirme, aşı eğitimi ve ileriye dönük diş çıkarma eğitimi verilmektedir.

  1. b) Yalnız Değilsiniz Projesi:kapsamında ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden yaşlı, yatalak, engelli, kimsesi olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz düzenli aralıklarla ziyaret gerçekleştirilmektedir.

Ziyarete gidilen evlerde; Hasta ise hastalığı ile ilgili bilgi verilir, ziyaret edilen vatandaşımızın ihtiyacı doğrultusunda eşya yardımı için Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bilgi verilir. Bez ve ilaç raporu için hastaneye nakil edilir. Maddi durumu yetersiz olan ve tıbbi malzeme ihtiyacı olan(havalı yatak, mama, yürüteç, tekerlekli sandalye…) hastalara belediyemize hibe edilen malzemeler tedarik edilir. Evlerinde tadilat yapılması gereken vatandaş bilgileri ilgili müdürlüklere gönderilmektedir. Ev temizliği yapamayan vatandaşlardan gelen talepler değerlendirilerek ziyareti yapılıp ilgili müdürlüklere bildirilir. Kimsesi olmayan vatandaşlarımıza bakıcı bulunmasında yardımcı olunur. ACZ yemek yardımı için ihtiyacı belirlenerek ilgili müdürlüğe bilgi verilir.

  1. c) Taziye Projesi:kapsamında ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vefat etmiş olan vatandaşlarımızın evlerine taziye ziyaretine gidilmektedir. Ziyarete gidilen evlere çay, şeker, kahve ve kolonyadan oluşan hediye paketi verilmektedir.
  2. d) Ev Temizlik Projesi:kapsamında ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden Ev temizliği yapamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve talepleri değerlendirilerek ev temizlik planlanması için ilgili müdürlüğe bildirilerek yapılmaktadır.
  3. e) Banyo ve Kişisel Temizlik Projesi: kapsamında ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden Banyo ve Kişisel temizliğini yapamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve talepleri değerlendirilerek planlanması yapılmaktadır.

6- OBEZİTE İLE MÜCADELE BİRİMİ 

Beslenme ve Diyet Danışmanlığı kapsamında zayıflama, kilo alma, hastalıklara özel (tansiyon, şeker vb.) tıbbi beslenme tedavisi, hamilelik ve emziklilik döneminde beslenme ve çocuk beslenmesi alanlarında destek verilmektedir. 

7- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ 

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti kapsamında Belediyemiz personellerinin periyodik muayeneleri ve tahlilleri yaptırılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca personellerimize belirli periyotlar halinde İSG Eğitimleri verilmektedir. İş kazalarının yaşanması durumunda gerekli iş ve işlemleri takip edilmektedir. Aylık İSG Kurul Toplantıları yapılmaktadır. Göreve yeni başlayan personelin oryantasyon ve işe giriş eğitimleri, Genel talimat bilgilendirilmeleri yapılmaktadır. 

8- DEFİN VE CENAZE NAKİL HİZMETLERİ

Cenaze işlemleri resmi kurumlarca düzenlenen Ölüm Belgesinin alınmasıyla başlar. Vefat evde olmuş ise; Ölüm Belgesi bağlı bulunulan İlçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce, Hastanede olmuş ise Başhekimlik tarafından düzenlenmektedir. Trafik kazası veya şüpheli ölümlerde savcılık tarafından işlem yapılmadan cenazeye müdahale edilmemektedir.

Ölüm Belgesi ile Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvurulur. Cenazeye ait tüm işlemler, cenazenin en yakın kan ve sıhri akrabaları tarafından takip edilmelidir.    

Her defin işlemine, gassal hizmeti, mezar kazma hizmeti ve levazımat temini ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ayrıca her cenaze işlemine şehir içi ve şehirler arası olmak üzere nakil işlemi gerçekleştirilmektedir. Defin ve cenaze hizmetlerimiz 7/24 saat esasına bağlı olarak çalışmaktadır. Cenaze işlemleri için 02664126450 no’lu telefonu 7/24 arayarak bildirimde bulunulması halinde işlemler başlatılmaktadır. 

9- MEZARLIKLARIN BAKIM VE TEMİZLİĞİ HİZMETİ  

Müdürlüğümüzce ilçemizde toplam 29 mahallede bulunan 51 adet mezarlığın (503.644,03 m2) genel temizliği, ot ilaçlamasının yapılması ve tırpanla temizlenmesi, ağaçların budanmaları, kireçleme ve boya işleri, duvar ve kapı tamiratlarının yapılması, tabela ve levhaların yenilenmesi vb. iş işlemler yapılmaktadır.  

10- MAVİ BAYRAK  

İlçemizde ikisi özel işletme, ikisi halk plajı olmak üzere toplam dört adet mavi bayrak dalgalandırılmaktadır. Burhaniye Belediyesinde Mavi Bayrak yerel sorumluluğunu Sağlık İşleri Müdürlüğü üstlenmektedir. Mavi Bayrak yerel sorumluları olarak Mavi Bayraklı Plajların yerine getirilmesi gereken Mavi Bayrak kriterleri kontrol edilmektedir. Mevcut başvuru süreçleri takip edilip yeni sezonda aksaklıkların yaşanmaması için çalışmalar yapılmaktadır. Mavi Bayrak Ödüllü Plajlarımız: Clup Orient – Artemis Tatil Köyü – Ören Mahallesi Halk Plajı – Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı – Bağlarburnu Halk Plajı

11- VEKTÖR MÜCADELESİ

Balıkesir Büyükşehir belediyesi uhdesinde yürütülmekte olan vektör mücadelesi faaliyetleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi arasında imzalanan protokol ile 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle Burhaniye Belediyesine devredilmiştir.

Devir sonrasında Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan dört ekip, iki adet ULV, iki adet Mist Blower, iki adet Sıcak Sisleme makineleri ile mücadele (ilaçlama) faaliyetlerine başlamıştır. Ekiplerimiz ilçe genelinde Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gündüz karasinek, kene, fare, bit, pire vb. şikayetleri değerlendirilirken sulak alanlara sivrisinek larvalarını yok etmek için larvasit uygulaması yapmaktadır. Akşam ve gece mücadelesi olarak (uygun hava şartlarında) sivrisineklerin en aktif oldukları gün batımı ve gün doğumu saatleri arasında uçkun mücadelesi yapılmaktadır. Vektör Mücadelesi kapsamında Sağlık Bakanlığınca Ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılmaktadır. Her yıl Ekim ayı sonunda havaların soğumasını takiben kışlak mücadelesi olarak kanalizasyon sistemleri anaç sivrisinekler için sıcak sisleme cihazları ilaçlanma yapılmaktadır. Nisan ayı itibariyle havaların ısınmasını takiben sulak alanlarda larva mücadelesine başlanarak ve yaz boyunca ilaçlamaya devam edilmektedir. İlaveten Haziran ve Ekim ayları arasında uçkun mücadelesi ve Ekim ayı sonrasında Kışlak mücadelesi yapılmakta olup program dahilinde İlçe sınırlarımız içerisindeki tüm alanlar ilaçlanmaktadır. 

12- VETERİNER HİZMETLERİ

Bakımevine gelen kedi/ köpek gibi sokak hayvanlarının tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve antiparaziter uygulamaları yapılmakta olup, 5199 sayılı kanun gereği sahiplenilmeyenler alındığı ortama geri bırakılmaktadır. Bakımevimize çeşitli hastalıklar nedeniyle gelen sokak hayvanlarının tedavileri yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan gelen şikâyet ve isteklere mümkün olan en kısa sürede müdahale ederek sonuçlandırılmaktadır. Kaza vb. nedeniyle yaralanma ya da hasta olan acil durumdaki vakalar için 24 saat esasına bağlı olarak çalışılmakta ve müdahale edilmektedir. Kış aylarında ilçemizin muhtelif bölgelerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için mama bırakılmakta ve yaşam şartları desteklenmektedir.  Belediyemize gelen çeşitli çiftlik hayvanları şikâyetlerine zabıta ekipleri ile birlikte, evcil hayvanlarla ilgili gelen şikâyetlere ise Kaymakamlık Hayvan Hakları Komisyonu üyesi olarak komisyon ile birlikte giderek sonuçlandırılmaktadır. Belediyemiz zabıta ekipleri ile birlikte Kurban bayramı öncesi ve süresince kurban satış yerine gelen hayvanların ve kurban kesim yerlerinin kontrol ve denetimleri yapılmaktadır. Belediyemiz bünyesindeki aşevi ruhsatlandırılmış ve sonrasında birimimizde veteriner hekimin denetimine geçmiş olup, denetimleri ve kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır.