Burhaniye BELEDİYESİ

EVLENDİRME HİZMETLERİ

EVLENDİRME HİZMETLERİ 

MÜRACAAT

1- Nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri, (fotoğrafsız kimlikler kabul edilmez.)

2- 5‘er adet vesikalık fotoğraf, (orijinal 4,5 x 6 ebatında olmalı, renkli fotokopi kabul edilmez, kadın için; alın ve çene açık olacak, erkek için; baş açık olacaktır.), (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak).

ÖNEMLİ BİLGİLER:

1- Evlenecek olan çiftlerin müracaata beraber gelmeleri Yönetmelik gereği zorunludur.

2- Evlenecek olan çiftlerin müracaata bir kişi gelmesi durumunda müracaat edecek çiftin Evlendirme İşlemleri için noterden vekâletname alması Yönetmelik gereği zorunludur

3- Kadınlarda boşanma ve eşinin ölümü halinde 300 gün süre geçmelidir ya da aile mahkemesinden Bekleme müddetinin kaldırılması kararı getirmesi gerekmektedir.

4- Kadın, boşanma sonucu kimliğini yenilemelidir.

5- Kız-Erkek 16 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak aile mahkemesinden alınacak izin ile evlenebilirler.

6- 17 yaşını tamamlayan erkek-kız velinin izni; eğer veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilirler.

7- Soyadını kullanmak isteyen bayanlar bu isteğini müracaat sırasında belirtmelidirler.

8- Paylaşmalı Mal Rejiminden faydalanmak isteyenler bu isteğini müracaat sırasında belirtmelidirler. Bu işlem Noterler tarafından da yapılmaktadır.

9- Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır. 

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Pasaportlarının Türkçe tercümelerini yaptırıp Noterden tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

2- 5’er Adet Fotoğraf (orijinal 4,5 x 6 ebatında olmalı, renkli fotokopi kabul edilmez, kadın için; alın ve çene açık olacak, erkek için; baş açık olacaktır).

3- Yabancı uyruklu kadın ya da erkeğin konsoloslukları İstanbul'da ise bekar olduklarına dair Bekarlık Belgesi (Evlenme Ehliyet Belgesi) alıp İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne onaylatmaları gerekmektedir. Eğer konsolosluklar Ankara'da ise aldıkları Bekarlık Belgesini Dış İşleri Bakanlığına onaylatmaları gerekmektedir.

4- Bazı ülkeler anlaşma gereği Apostile olarak almış oldukları Bekarlık ve Doğum Belgelerini Türkiye'ye getirdikten sonra Türkçe tercümelerini yaptırıp Noterden onaylatmaları gerekmektedir. Bazı ülkelerin vermiş oldukları Bekarlık Belgesi ve Doğum Belgesi çok dilli olduğu için hiçbir yere onaylatmadan direkt müracaat edebilirler. Örnek; Almanya, Avusturya vs.

5- 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki yabancılardan; ikamet izni dışında Türkiye de bulunan vatansız, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunanlar ve uluslararası koruma başvuru sahipleri ile geçici koruma kapsamına alınan yabancıların müracaatları için evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı il göç idaresi müdürlüklerince tutulan dosyalarındaki bilgi ve belgelere göre evlenme ehliyet belgesi düzenlenir ve bu belge ile müracaatları kabul edilir.