BURHANİYE BELEDİYESİ’NDEN KAMUOYUNA DUYURU

BURHANİYE BELEDİYESİ’NDEN KAMUOYUNA DUYURU

23.2.2022

Belediyemizce 23 yıllık üst kullanım hakkı tesis edilerek yapımı ve işletmesine ait ihalesi yapılan AVM (Alışveriş Merkezi) sözleşmesi; idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak iptal edilmiştir.
Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
23/02/2022