Görevde Yükselme Sözlü Sınav Sonucu

28.1.2022

02.07.2020 Tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde yapılan 2021 Yılı Yerel Yönetimler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına katılan kurumumuz personellerinin yazılı sınav sonuçları değerlendirilmiştir.

Değerlendirme neticesinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için söz konusu yönetmeliğin 13. Maddesi uyarınca “Görevde Yükselme Sözlü Sınavı” 19.01.2022 tarihinde yapılmıştır. 20.01.2022 tarihinde tebliğ edilen sözlü sınav sonuçlarına göre sınava katılan adaylardan 27.01.2022 tarihine kadar herhangi bir itiraz yapılmamıştır.

 Bu kapsamda 2021 Yılı Mali İdareler Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavları sonucu atanmaya hak kazanan personellerin ilanı ekte sunulmuştur.