Pelitköy Mahallesi 608-649-650-652 ve 701 adalarda 18 madde uygulaması

21.6.2024

İlçemiz Pelitköy Mahallesi 608 ada 1-2 ve 3 parsel; 649 ada 2-3-4-5-8-9-20-21 ve 22 parsel; 650 ada 4 ve 5 parsel; 652 ada 1 ve 2 parsel; 701 ada 9 ve 18 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda yapılan 3194 sayılı yasanın 18. Maddesine göre imar uygulaması Belediye Encümeninin 20.06.2024 tarih ve 2024-724 sayılı kararı alınmış olup; 21.06.2024-21.07.2024 tarihleri arasında, 1 ay süre askıda kalmak üzere, belediyemiz ilan panosunda asılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyurulur