Şarköy Mahallesi 418, 420, 421 ve 422 Adalarda 18. Madde Uygulaması

13.6.2024

       İlçemiz Şarköy Mahallesi 418 ada 86 parsel; 420 ada 1, 2 ve 5 parsel; 421 ada 1, 2 ve 3 parsel; 422 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda 3194 sayılı yasanın 18. Madde Uygulaması Geri Dönüşümü ve Yeniden Uygulaması Belediye Encümeninin 06/02/2024 tarih ve 2024-106 sayılı kararı ile alınmış olup 13/06/2024 – 15/07/2024 tarihleri arasında, 1 ay süre askıda kalmak üzere, belediyemiz ilan panosunda asılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyurulur.