Ada Orta Çizgisi Değişikliği Askı İlanı

06.2.2024

“Uygulama İmar Planı’na göre, İlçemiz Yunus Mahallesi, 194 ada 81 nolu  parselin ortasından geçen ada orta  çizgisinin  parsel sınırına çekilmesi, Burhaniye Belediye Meclisi’nin 05.11.2021 tarih ve 2021/305 sayılı kararı ile onaylanan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.12.2021 tarih ve 1449 sayılı kararı ile onanan Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu hükmüne istinaden Burhaniye Belediye Encümeni’nin 06/02/2024 tarih ve  2024/104  sayılı kararı ile uygun  bulunmuş  olup, 1 ay süre ile ilan edilmek üzere 06.02.2024-07.03.2024 tarihleri arasında www.burhaniye.bel.tr web adresinde, Yunus Mahallesi muhtarlık duyuru panosunda, Belediyemiz ilan panosunda ve ayıca alanda bulunan 2 adet tabela ile askıya çıkarılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyurulur."