Pelitköy Mahallesi 608-649-650-652-701 Adalarda 18. Madde Uygulaması

15.2.2024

İlçemiz Pelitköy Mahallesi 608 ada 1-2 ve 3 parsel; 649 ada 2-3-4-5-8-9-20-21 ve 22 parsel; 650 ada 4 ve 5 parsel; 652 ada 1 ve 2 parsel; 701 ada 9 ve 18 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda yapılan 3194 sayılı yasanın 18. Maddesine göre imar uygulaması Belediye Encümeninin 08.02.2024 tarih ve 2024-112 sayılı kararı alınmış olup; 15.02.2024-18.03.2024 tarihleri arasında, 1 ay süre askıda kalmak üzere, belediyemiz ilan panosunda asılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyurulur.