Pelitköy Mahallesi 632-640-648-659 Adalarda 18. Madde Uygulaması Geri Dönüşümü

14.2.2024

İlçemiz Pelitköy Mahallesi Bağlarburnu Mevkii 632 ada 3 parsel; 640 ada 2 parsel; 648 ada 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve 41 parsel; 659 ada 16, 17, 18, 19 ve 20 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi Geri Dönüşümü ve yeniden uygulaması Belediye Encümeninin 30.01.2024  tarih ve 2024/90 sayılı kararı ile alınmış olup 14.02.2024 - 15.03.2024 tarihleri arasında, 1 ay süre askıda kalmak üzere, belediyemiz ilan panosunda asılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyurulur