Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

24.1.2024

"İlçemiz,  Ören Mahallesi, 524 ada, 1 numaralı parseli kapsayan alanda hazırlanan “İlkokul Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Burhaniye Belediye Meclisi'nin 05/12/2023 tarih ve  2023/227  sayılı kararı ile onaylanmış, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26/12/2023 tarih ve 1348 sayılı kararıyla onanmış olup;  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 24/01/2024-23/02/2024 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere www.burhaniye.bel.tr web adresinde, Ören Mahallesi muhtarlık duyuru panosunda, Belediyemiz ilan panosunda ve ayrıca alanda bulunan 2 adet tabela ile askıya çıkarılmıştır.  Halkımıza ve ilgililere duyurulur."