Ada Orta Çizgisi Değişikliği Askı İlanı

28.11.2023

“Uygulama İmar Planı’na göre, İlçemiz Pelitköy Mahallesi 850 ada  20 nolu parselin ortasından geçen ada orta çizgisinin  parsel sınırına çekilmesi,  ,   Uygulama İmar Planı Plan  Notlarında   Yer  Alan  “ Uygulama   İmar  Planı içinde Mevcut İmar Adalarında Bulunan Parsellerin, Bu  Plan  Hükümleri  ve İlgili Yönetmelikler  ile Getirilen Yapılaşma  koşullarına  göre tam imar  parseli  oluşturulabilmesi  için  Uygulama  İmar  Planında  ‘ Ada İçi  Düzenleme  ” yapmaya  Burhaniye  Belediye  Encümeni yetkilidir. Ada  içi  düzenleme   yapılması  Burhaniye  Belediyesi  Encümenince  uygun  bulunduktan  sonra 1  ay  süre  ile  ilan  edilir.  ” plan hükmüne istinaden Burhaniye Belediye  Encümeni’nin 28.11.2023 tarih ve  2023/1307  sayılı kararı ile uygun  bulunmuş  olup, 1 ay  süre  ilan   edilmek   üzere   www.burhaniye.bel.tr web  adresinde  Pelitköy  Mahallesi  muhtarlık duyuru panosunda,  belediyemiz  ilan  panosunda ve ayrıca  alanda bulunan  2 adet  tabela  ile 28.11.2023-28.12.2023 tarihleri  arasında  askıya çıkartılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyulur.”