Ada Orta Çizgisi Değişikliği Askı İlanı

28.11.2023

“Uygulama İmar Planı’na göre, İlçemiz Pelitköy Mahallesi 850 ada 17 nolu parselin ortasından geçen ada orta çizgisinin parsel sınırına çekilmesi, Uygulama İmar Planı Plan Notlarında Yer Alan “Uygulama İmar Planı içinde Mevcut İmar Adalarında Bulunan Parsellerin, Bu  Plan  Hükümleri  ve İlgili Yönetmelikler  ile Getirilen Yapılaşma  koşullarına  göre tam imar  parseli  oluşturulabilmesi  için  Uygulama  İmar  Planında  ‘ Ada İçi  Düzenleme  ” yapmaya  Burhaniye  Belediye  Encümeni yetkilidir. Ada içi düzenleme yapılması Burhaniye Belediyesi  Encümenince  uygun  bulunduktan  sonra 1  ay  süre  ile  ilan  edilir.” plan hükmüne istinaden Burhaniye Belediye  Encümeni’nin 28.11.2023 tarih ve  2023/1306  sayılı kararı ile uygun  bulunmuş  olup, 1 ay  süre  ilan   edilmek   üzere   www.burhaniye.bel.tr web  adresinde  Pelitköy  Mahallesi  muhtarlık duyuru panosunda,  belediyemiz  ilan  panosunda ve ayrıca  alanda bulunan  2 adet  tabela  ile 28.11.2023-28.12.2023 tarihleri  arasında  askıya çıkartılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyulur.”