Pelitköy Mahallesi 577 Ada 2 ve 5 Parseller 18. Madde Uygulaması

19.9.2023

İlçemiz Pelitköy Mahallesi Karantılık Mevkii 577 ada 2 ve 5 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda 3194 sayılı yasanın 18. Maddesine göre imar uygulamasına yönelik Belediye Encümeninin 12.09.2023 tarih ve 2023/978 sayılı kararı alınmış olup 19.09.2023 - 19.10.2023 tarihleri arasında, 1 ay süre askıda kalmak üzere, belediyemiz ilan panosunda asılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyurulur.