3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması Askı İlanı

31.5.2023

İlçemiz Mahkeme Mahallesi Suluklar ve Kocakaraağaç Mevkii 308 ada numaralı parsel, 309 ada 8 numaralı parsel, 310 ada 1 numaralı parsel, 785 ada 3 numaralı parsel ve 797 ada ve 2 numaralı parseller; Şarköy Mahallesi Mırmır Mevkii 311 ada 30, 34, 35, 36 ve 37 numaralı parseller ile toplamda 11 adet kadastro parselini kapsayan alanda hazırlanan 3194 sayılı yasanın 18. Madde Uygulaması Belediye Encümeninin 11.05.2023 tarih ve 2023-349 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup; 31.05.2023-30.06.2023 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyurulur.