Revizyon Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu Askı İlanı

23.5.2023

İlçemiz 30JID Pelitköy (Kıyı Kesimi) 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu dosyası, Burhaniye Belediye Meclisi’nin 01/03/2023 tarih ve 2023/54 sayılı kararıyla onaylanmış, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.04.2023 tarih ve 333 sayılı kararıyla onanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre www.burhaniye.bel.tr web adresinde, Pelitköy Mahallesi muhtarlık duyuru panosunda ve Belediyemiz ilan panosunda 23/05/2023-22/06/2023 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere asılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyurulur.