Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

23.5.2023

İlçemiz, İskele Mahallesi, 294 ada, 76 numaralı parseli kapsayan alanda hazırlanan “İlkokul Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Burhaniye Belediye Meclisi'nin 05/04/2023 tarih ve  2023/91  sayılı kararı ile onaylanmış, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28/04/2023 tarih ve 372 sayılı kararıyla onanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 23/05/2023-22/06/2023 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere www.burhaniye.bel.tr web adresinde, İskele Mahallesi muhtarlık duyuru panosunda, Belediyemiz ilan panosunda ve ayrıca alanda bulunan 2 adet tabela ile askıya çıkarılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyurulur.