3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması Askı İlanı

24.4.2023

İlçemiz Geriş mahallesi 11 ada, 40,41,43,44,47,48,49,51,52,56,57,102,103,104, 105,106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ve 121 numaralı ve 423 ada 188 numaralı parselleri kapsayan alanda hazırlanan 3194 sayılı yasanın 18. Madde Uygulaması Belediye Encümeninin 18.04.2023 tarih ve 2023-291 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup; 24.04.2023-24.05.2023 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Halkımıza ve ilgililerine duyurulur.