3194 Sayılı Kanunun 18. Madde Uygulaması

26.4.2021

İlçemiz Pelitköy Mahallesi Mahallesi 294 ada 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 42, 43, 44 ve 45 parsel numaralı 295 ada 51 parsel numaralı taşınmazlarda 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi uygulaması Belediye Encümeninin 20/04/2021 tarih ve 2021-301 sayılı kararı ile alınmış olup 26/04/2021 – 26/05/2021 tarihleri arasında, 1 ay süre askıda kalmak üzere, belediyemiz ilan panosunda asılmıştır.