3194 Sayılı Kanunun 18. Madde Uygulaması

26.4.2021

İlçemiz Pelitköy Mahallesi Mahallesi 455 ada 1, 2 ve 3 parsel numaralı 503 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlarda 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi uygulaması Belediye Encümeninin 13/04/2021 tarih ve 2021-277 sayılı kararı ile alınmış olup 26/04/2021 – 26/05/2021 tarihleri arasında ilgililere tebligat sayılması için askı ilanına çıkarılmıştır.