2021 YILI MECLİS GÜNDEMLERİ

Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

 

Mart Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

 

Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

 

1.Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündemi

 

Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gündemi