BURHANİYE BELEDİYE TABİPLİĞİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1-Tabipliğimiz ve bağlı birimlerinde vatandaşlarımıza muayene ve reçete yazımı, enjeksiyon, pansuman, serum takılması vs. hizmetler verilmektedir.

2-Evde yaşlı bakım programı (EYBAP) uyarınca vatandaşlarımıza evde muayene ve tedavileri periyodik olarak yapılmaktadır.

3-İlçemize bağlı tüm mahallelerde diyabet ve hipertansiyon taraması yapılmış ve bu periyodik olarak mahalle sağlık ocaklarında yapılmaya devam edilmektedir.

4-Yaz döneminde mavi bayrak kapsamında Ören ve Öğretmen evleri sahilinde iki noktada sağlık hizmeti verilmektedir.

5-Zabıta ve İlçe Tarımla birlikte esnaf denetimleri periyodik olarak yapılmaktadır.

6-Belediye Tabipliğinde ilaç toplama ve dağıtım kampanyası sürdürülmektedir.

7-Hasta nakil aracı ile yatalak ve hasta nakli ihtiyacı olan vatandaşlarımıza şehir içi ve şehirler arası hizmet verilmektedir.

8-Cenaze işlemleri adı altında defin işlemi için gerekli evraklar Belediye Tabipliğince düzenlenmeye devam edilmektedir.

9-Belediye personelinin iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamındaki işe giriş ve periyodik muayeneleri, gerekli eğitim ve sertifikaları tabipliğimizce düzenlenmektedir.