BURHANİYE BELEDİYESİ KENT ARŞİVİ

Tarih ve Kültür ruhunun yaşatıldığı kentimizde öteden beri eksikliği hissedilen “Kent Arşivi”nin hayata geçmesi, Belediye Meclisi`nin 6 Aralık 2012 tarihinde aldığı kararla gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, Kent Arşivi`nin kurulması hususunda Burhaniyeliler’in iyi niyetli çabaları, şüphesiz ki gelişmesini hızlandıran etkenlerden biri olmuştur.

Burhaniye’ye  ait tarihi, sosyal, ekonomik ve kültürel her türlü belge ve dokümanların uluslararası arşiv standartları ve sistemine göre derlenmesi, kentimizin sosyo-kültürel kimliğine ilişkin materyallerin, araştırmacıların ve ilgilenen herkesin yararlanabileceği bir sistematik içerisinde toplanması ve envanterinin çıkarılması, kent halkının toplumsal hafızasını oluşturmak ve ortak değerleri geleceğe taşımak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde “ Kent Arşivi “ adı ile özel bir birim kurulmuştur.

Yukarıda belirtilen amaçlara dönük olarak Kent Arşivi’nin kurulması ve buna bağlı olarak, belediyemiz adına araştırma yapmak, elde edilen bilgi, belge ve dokümanları temin etmek ve kopyalarını almak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurarak, ortak çalışmalarda bulunmak,  kentimize ait tarihi, sosyal, ekonomik ve kültürel her türlü belge ve dokümanların  Belediyemiz adına araştırılması hususunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Kent Arşivi kurulmuştur. Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi, teknolojik donanımı, çağdaş arşivcilik anlayışı ile “Burhaniye’nin ortak hafızası olmayı” amaçlamaktadır.

Kentimiz ve körfez çapında  bir “ilk olma” özelliği taşıyan bu çalışma, konunun genişliği ve önemi ile orantılı bir ciddiyet ve titizlikle ele alınmaktadır. Bu bağlamda Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi`nin konusunu oluşturan bütün materyaller, tarihi bir perspektif ve belirli bir sistem içinde değerlendirilmektedir.

Koleksiyon oluşturma aşamasında, arşivimizin temel kaynağının Burhaniyelilerdir. Bu düşünceye bağlı olarak, ilkin, konu ile ilgili olduğu düşünülen kentin önde gelen isimleri ile istişare ve arama toplantıları düzenlenmiş; ayrıca, televizyon ve gazete reklamları ve röportajlarla kamuoyu haberdar edilerek bir kısım doküman teslim alınmıştır.

Arşiv, herhangi bir “ücret” veya “üyelik” olmaksızın her araştırmacıya hizmet sunmaktadır. Arşivimizdeki eserler, özel durumlar haricinde, hiçbir suretle dışarıya verilmez. Ancak; söz konusu materyal, “bir davada belge olma özelliği” taşıyorsa; ya da arşiv yönetimince çok önemli görülen bilimsel araştırmalarda kullanılacaksa, tutanak karşılığında kısa bir süre için ödünç verilebilir.

(NOT: İncelenen eser, bağış veya devir yolu ile edinilmiş ise, kullanımı, sahibi ile varılan protokol şartlarına bağlıdır.) Kent Arşivi`nden kısmen veya tamamen yararlanılarak hazırlanan eserlerde arşivimizin kaynak olarak gösterilmesi zorunludur. Ayrıca çalışma tamamlandığında, söz konusu eserin bir nüshasının arşivimize kazandırılması istenmektedir.

Sonuç olarak; “Kitaplar, Dergiler, Gazeteler, Broşürler, Makaleler, Tezler, Görsel Malzemeler, Kurum ve Kuruluşlar, Osmanlıca ve Nadir Eserler” şeklinde üst başlıklara ayırarak tasnif ettiğimiz arşivimiz, güncel veri tabanı ve altyapısı ile halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Arşiv, Burhaniye Belediyesi Yeni Hizmet binası giriş katında hizmete sunulmuş olup, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak tüm halkımız yararlanabilir.