BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 2770. CADDE İLE 2765. CADDE ARASINDA KALAN PARKTA BÜFE+ÇAY BAHÇESİ (KAFETERYA) YAP İŞLET DEVRET MODELİ NE GÖRE KAFETERYA YAPILMASI VE 10 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

 


1-) İdarenin :

 a) Adresi

:  

Burhaniye Belediye Başkanlığı

Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:80 Burhaniye/BALIKESİR

 b) Telefon / Faks

:

0 266-4126450 0 266-4221006

 c) Elektronik posta adresi 

:

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.


2-) İhale Konusu İşin Niteliği, türü                   :    Yap İşlet Devret

3-)   İhalenin

 a) Yapılacağı yer

:

Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

 b) Tarihi ve saati

:

26/06/2018 tarihi Salı Günü saat 10:00’da

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

 

Sıra No

Mahalle

Cadde/Sokak/Mevki

Ada

Parsel

Niteliği

Zemin Yüzölçümü (m²)

Muhammen Bedel KDV Dâhil

Geçici Teminat

 
 

1

Bahçelievler

2770. Cadde ile 2765. Cadde arası

-

-

Büfe+Çay Bahçesi

(Kafeterya)

 

78,30 m²

Aylık

100,00 TL

 360,00 TL

 

 

 

4-) İlçemiz Bahçelievler Mahallesi 2770. Cadde ile 2765 cadde arasında kalan Parkın bir kısmına yapılacak Plan Proje müdürlüğünce hazırlanan projeye uygun olarak ve Fen İşleri Müdürlüğü  kontrolünde yap,işlet,devret modeli ile ekli krokide gösterilen Büfe+Çay Bahçesi (Kafeterya) alanı yeri 78,30 m² lik  aylık 100,00 TL Muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma sureti ile 10 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

  İhale Burhaniye Belediyesi Encümen Salonunda 26/06/2018 tarihi Salı Günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.

5-)İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

    İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 26/06/2018 tarihi Salı Günü saat 10:00 a kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne belirtilen evraklarla başvurmaları gerekmektedir.

6-)İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

7-) İhaleye İlçemizde Bulunan Hemşehri Dernekleri katılabilir

8-) İhaleye ait tüm vergi, resim ve harçlar (tapu harçları), sözleşme giderleri alıcıya aittir.

9-)  İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler;

a)İhaleye katılım için dilekçe,

b)Derneğin tebligat adresini gösterir belge,

c)Dernek adına ihaleye katılacak olan kişinin yetki belgesi,

d)İhaleye katılacağına dair alınan Dernek karar defteri fotokopisi,

e)Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f)Belediye’ye Kira, ÇTV, vs. borcu olmadığına dair belge

e)Vekâleten katılacak olanlardan noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır

 

10-) İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

 

İLAN OLUNUR.