İlan metni:

“Burhaniye Belediye Meclisi’nin 05.07.2018 gün ve 2018/181 sayılı kararıyla onaylanan Burhaniye İlçesi, Kocacami Mahallesi, 123 ada, 44 parsele (eskisi 6 ve 37 numaralı parseller) ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2018 tarih ve 2018-1018 sayılı kararıyla onaylanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre belediyemiz ilan panosunda 12.10.2018 – 10.11.2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere asılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyurulur.”