“Burhaniye İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Değişikliği Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.04.2018 tarih ve 477 sayılı kararıyla onaylanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre belediyemiz ilan panosunda 14.05.2018 - 12.06.2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere asılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyurulur.”