“Balıkesir İli Burhaniye İlçesi Ören Mahallesi örentepe mevkiinde bulunan 443 ada 3,4 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan “Sosyal Tesis Alanı (Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi)’ ne ait Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ÖLÇEKLİ Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı –Bakanlık Makamının 08/05/2017 tarihli ve 5072 sayılı onlurları ile onaylanmış olup, (PİN NİP-5051,16; UİP-1276,19); 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Belediyemiz ilan panosunda 25/05/2017-25/06/2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıda kalmak üzere asılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyurulur.”