“2017 Yılı Ocak Ayı 2017/16 sayılı Belediye Meclis Kararına istinaden onaylanan ı-17-d-21-a-4-b nolu pafta “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.04.2017 gün ve 487 sayılı kararı ile onaylanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre belediyemiz ilan panosunda 26/05/2017-26/06/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere asılmıştır. Halkımıza Duyurulur.”