“ 2017 Yılı Ocak Ayı 2017/17 sayılı Belediye Meclis Kararına istinaden onaylanan 28 29 T nolu pafta “ Akaryakıt ve Servis İstasyonu” ve “Ticaret Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 27/04/2017 gün ve 543 sayılı kararı ile onaylanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz ilan panosunda 26/05/2017-26/06/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere asılmıştır. Halkımıza Duyurulur.”