“2016 Yılı Kasım Ayı 2016/314 sayılı Belediye Meclis Kararına istinaden onaylanan 28 29 L nolu pafta “ Belediye Hizmet Alanı-Pazar Alanı ve Ticaret Alanı” düzenlemesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/03/2017 gün ve 2017/376 sayılı kararı ile onaylanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre belediyemiz ilan panosunda 16/05/2017-16/06/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere asılmıştır. Halkımıza duyurulur.”