İlçemiz Pelitköy Mahallesi 479 ada 3-12-13 ve 14 parsel numaralı taşınmazlarda 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi uygulaması Belediye Encümeninin 22/12/2020 tarih ve 2020-1228 sayılı kararı ile alınmış olup 05/01/2021– 05/02/2021 tarihleri arasında 1 ay süre askıda kalmak üzere belediyemiz ilan panosuna asılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyurulur.